Izjava o zasebnosti

Založba Amalietti & Amalietti se zavezuje, da bo varovala Vašo zasebnost in storila vse, da zaščiti Vaše podatke. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali ali razkrivali tretjim osebam. Podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo uporabili le za obveščanje o novostih, novih produktih in storitvah. Obveščanje bo potekalo samo do Vašega preklica.

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo Amalietti & Amalietti in kupca.

Pogodba/naročilo skupaj z računom se na papirju in v elektronski obliki hrani na sedežu Založba Amalietti & Amalietti, Janežičeva 1, 1000 ljubljana, dostop do njiju je možen osebno. Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur. list RS št. 98/2004), obenem pa dovoljuje, da Janežičeva 1 upravlja z njegovimi osebnimi podatki, ki jih v nobenem primeru ne bo posredovala tretjim osebam.

Naše spletne strani vsebujejo povezave na spletne strani drugih organizacij, podjetij ali oseb. Založba Amalietti & Amalietti ne prevzema odgovornosti za te spletne strani. Povezave so bile vzpostavljene v dobri veri pomagati uporabniku, ki ga zanima področje našega delovanja.

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo, prilagodimo, dodamo ali odvzamemo dele Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Prosimo Vas, da zavoljo morebitnih sprememb občasno še pregledate vsebino Izjave o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov. Vaša nadaljnja uporaba naših spletnih strani po spremembi pogojev v Izjavi o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov bo pomenila, da se s spremembami strinjate.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products