Pogoji poslovanja

S spletno stranjo eliza.si upravlja podjetje Založba Amalietti & Amalietti, d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine wwweliza.si upoštevajo Zakon o varstvu potrošnikov, priporočila GZS in mednarodne kodekse za e-poslovanje in določajo:

 • Nakupovanje
 • Načini dostava
 • Poškodovana pošiljka
 • Čas dostave
 • Plačilni pogoji
 • Cene
 • Prednaročila
 • Vračilo blaga
 • Reklamacije
 • Varovanje osebnih podatkov
 • Druga določila

Kupec potrjuje, da je s prodajnimi pogoji seznanjen in se z njimi strinja.
Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje založbo in kupca.

Nakupovanje

Spletna stran www.eliza.si obiskovalcem predstavlja program Založbe Amalietti  in omogoča nakupovanje izdanih knjig.
Naročilo zavezuje Založbo Amalietti in kupca in ima značaj pogodbe. Naročilo se skupaj z računom hrani v prostorih založbe in je dostopno potrošniku.

Načini dostave

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete na najbližji Pošti Slovenije.
Prosimo, da pošiljko pred prevzemom pregledate. V primeru, da je poškodovana jo zavrnete oz. ne prevzamete. Kasnejših reklamacije ne bomo upoštevali.

Poškodovana pošiljka

Prosimo, da pošiljko pred prevzemom pregledate. V primeru, da je poškodovana jo zavrnete oz. ne prevzamete. Kasnejših reklamacije ne bomo upoštevali.

Hitra in zanesljiva dostava

Vsa naročila, prejeta med delavniki, bodo poslana najpozneje v naslednjih treh dneh.

Pošta Slovenije zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v najkasneje 3 delovnih dneh, odvisno od kraja vaše pošte. Če menite, da vaše naročilo zamuja z dostavo, nas o tem takoj obvestite na zalozbaamalietti@gmail.com ali nas pokličite na 01 425 84 23.

V primeru prednaročila vam naročene izdelke dostavimo takoj po izidu knjige.

Poštnina

Strošek dostave naročenih izdelkov znaša dva eura, za dostavo izven Slovenije bomo zaračunali vse stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije.

Plačilni pogoji

Založba Amalietti omogoča nakup blaga s  plačilom po predračunu, s kreditno kartico preko spleta ali z gotovino ter s kreditno kartico v primeru osebnega prevzema.

Če izberete plačilo po predračunu, vam bomo na elektronsko pošto poslali predračun in ko bo le-ta plačan, bodo naročeni artikli odposlani.
Dokler kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Založbe Amalietti.

Za prednaročila velja le možnost plačila po predračunu ali s kreditno kartico preko spleta.

Cene in popusti

Cene izdelkov, storitev in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 9,5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.
Redna cena je priporočena maloprodajna cena artikla. Spletna cena je znižana cena, ki velja samo pri nakupu preko spletne strani eliza.si.

Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Prednaročila!

Cena v prednaročilu velja za naročila in plačila, prejeta do konca prednaročniške akcije (datum je vpisan pri opisu artikla).

Knjige iz prednaročila je mogoče plačati le po predračunu ali s kreditno kartico, dostavo pa lahko pričakujete 5 – 10 dni po poteku časa za prednaročilo.

Po izdaji knjig iz prednaročila bo za obdobje šestih mesecev veljala enotna cena (na spletni knjigarni objavljena kot redna cena). V skladu z Zakonom o enotni ceni knjige v tem času knjig ni  mogoče kupiti po znižani ceni.

Vračilo blaga

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema artiklov in sicer na enega od dveh načinov:

– da vrne knjigo na založbo v 15-ih dneh po prejemu,
– ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti založbo ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na založbo vrne blago.

Pogoj v obeh primerih je, da blago na naslov založbe vrne nepoškodovano in v nespremenjeni količini, torej v obliki, v kakršni ga je prejel. Če so ti pogoji izpolnjeni, Založba Amalietti kupcu povrne celotno kupnino.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:
– izpolnjevanja pogodbe ali
– sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Obrazec za odstop od pogodbe

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Potrošnik z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena tega zakona.«.

Reklamacije

Zavezujemo se, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (amalietti@amis.net) v 15-ih dneh po prejemu naročenega blaga.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. To so napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so nujne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti založbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Napako mora natančno opisati in založbi omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila založbe ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil založbo.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Založba Amalietti vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) in da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi.

Založba Amalietti lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Založba Amalietti uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko Založba Amalietti obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.

Druga določila

Kupcu pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov.
Vsi tu navedeni pogoji in pravila so zavezujoči za kupca in Založbo Amalietti.
V primeru, da se med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov zalozbaamalietti@gmail.com.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products